Využití odpadních tuků ze stravování | Projekty | TrhNapadu.cz

Využití odpadních tuků ze stravování

Projekt na výrobu, marketing a prodej mýdel a dalších čistících prostředků z recyklovaného odpadního oleje vzniklého po smažení potravin a zároveň na vytvoření sběrných míst pro tento odpad.

Češi jsou známí svou láskou ke smaženým pokrmům. Při přípravě smažených jídel vzniká velké množství použitého a dále nepoživatelného tuku. Tento tuk je zčásti sbírán a spalován, zčásti recyklován a přidáván do motorové nafty. Značná část odpadních tuků z domácností končí v odpadních vodách, kde negativně působí na proces čištění vod v komunálních čistírnách. Na obrázku je vidět jedna z těchto čistíren(obr1).

V České republice působí několik firem zabývajících se výkupem použitého jedlého oleje, všechny jsou však zaměřeny na větší dodavatele, ne individuální osoby nebo domácnosti.Česká republika nemá, s vyjímkou sběrných dvorů, organizovaný sběr odpadních tuků na veřejně dostupných místech, a to je pravděpodobně hlavním důvodem, proč většina odpadního tuku z domácností končí v odpadních vodách (viz obr.1). Po ochlazení odpadní vody v potrubí se tuky sráží a dochází k ucpání kanalizační sítě, to je situace běžná hlavně v období Vánoc. Pokud mají čističky odpadních vod zařízení na sběr tuku vylitého do splašků, pak tento tuk musí schraňovat a odevzdat výše zmíněným organizacím, zodpovědným za sběr tohoto odpadu. Z největší části se pak tento olej ocitne ve spalovnách. Odpadní tuky jsou ekologický problém, který v rámci České republiky řešíme nedostatečně.

Na druhé straně se mýdla vyrábějí rovněž z palmového tuku, suroviny pro kterou jsou devastována rozsáhlá území tropických džunglí (viz obr.2). Náš projekt chce využít odpadní tuky k výrobě pracích i jiných (kosmetických) mýdel. V rámci projektu bychom chtěli jednak realizovat výrobu mýdel, jednak sběrny tuků z domácností i potravinářských/restauračních zařizení. Projekt by měl zahrnovat i prodej popř. zpětnou distribuci konečného výrobku-mýdla poskytovatelům odpadních tuků a kampaň na prodej takto vyrobeného ekologického mýdla. Produkt s jistotou osloví ekologicky zodpovědné ve všech věkových skupinách a pravděpodobně získá i podporu na úrovni lokálních samospráv, vzhledem ke kladnému efektu na fungování komunálních čistíren vody.

od 500 000 Kč
do 5 000 000 Kč
Projekt neobsahuje žádné novinky.
Projekt neobsahuje žádné příspěvky v diskuzi.

Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Confirm