Převratná aplikace na trhu sdílení jídla - Prototyp hotov (viz link) a průzkum trhu | Projekty | TrhNapadu.cz

Převratná aplikace na trhu sdílení jídla - Prototyp hotov (viz link) a průzkum trhu

2072 44%
Významné snížení nákladů na zakoupení jídla a marketing pro gastronomii za zlomek ceny co od konkurence, vysoko obrátkové zboží

Dobrý den,

(co a proč) rozjíždíme nový způsob stravování prostřednictvím internetové aplikace, která umožní lidem si kupovat od jiných lidí jídlo, výrazně ušetřit a současně získat zdravé a kvalitní jídlo. Současně umožňuje i restauracím proniknout k novým zákazníkům za cenu neporovnatelnou běžnému marketingu. Internetová aplikace bude obsahovat i cílenou reklamu.

Co je hotovo. Prototyp dostupný na Fungující obchodní společnosti. Vyřešeny právní otázky spojené s oprávnění tuto službu poskytovat. Analýza tržního prostředí a cílové skupiny zákazníků, obchodní plán a finanční plán, diagram transakce, logo - hotovo. Průzkum trhu probíhá.

Zákazníci 1) poskytovatelé a 2) strávníci. Poskytovatelé budou fyzické osoby a restaurace. FO postupně stínoví podnikatelé a PO začínající či  rozrůstající restaurace. Zisk bude tvořen provizí z koupi jídla a z reklamy. Trh celá ČR, především Praha díky vyšší kupní síle. Motivace zdravé jídlo za nízkou cenu.

V ČR zatím taková aplikace neexistuje, má tedy šanci na monopolní postavení alespoň po určitou dobu. Podobná aplikace existuje v Nizozemí a Polsku, nicméně uživatelsky nepříjemná a nezasahuje žádný jiný než tamější trh. U nás částěčná konkurence v nesnězeno, ale ti nevytváří zisk. Zákazníci muži i ženy, věk 15-55 (ovládající internet), sledující životní styl. Konkurenční výhoda výborný výsledek v porovnání kvality jídla a ceny

Marketing. Založíme FB profil 2 měsíce před spuštěním a dáme vědět dopředu o svém záměru, budeme přidávat fotky z realizace, podporovat lidskou zvědavost. Soutěže o vouchery na nákup jídla podmíněné sdílením odkazu na naši službu. Spolupráce s foodblogery - instagram a FB, účelem oslovit jejich sledovatele. Propagace v novinách - zveřejníme články o Just Eat v novinách jako o převratné věci a novém trendu jako AirBnB či Uber. Spuštění plánováno na začátek řijna.

Propagace k získávání nových zákazníků, růst za hranice ČR do Německa, Anglie a Rakouska a na Slovensko, postupně i Francie a severské země a další země, prvně však v tomto pořadí díky situaci na tamějším trhu. Po první expanzi nutno najmout první zaměstnance k řešení problémů, k tomu nutno prostory a počítače. Za 5 let se vidíme expandování do 3 zemí a s přípravou na další expanzi.

Tým - Petr a Jana, vystudovaní právníci a advokátní koncipienti - společně řešení právních problémů. Jana - vyzná se ve vaření, marketingu, trendech jídla a ve zdravém životním stylu. Petr se vyzná v obchodních a technických otázkách, řízení společnosti, marketingu, tvorbě zisku a vyjednávání.

Finanční plán. Tvorba zisku z provizí. Provize bude ve výši 16% z každého jídla. S ohledem na analýzu trhu to není ani příliš moc z pohledu strávníka, ani málo na pokrytí nákladů. Stejná výše i AirBnB. Jídlo v ceně 50-80Kč, tzn. příjmy z každé transakce 8-12,8Kč. Důraz marketingu na získávání nových uživatelů, cílem do roka 1000 transakcí denně. Počítáme do 3 měsíců se 100 transakcemi denně. Vysoká obrátkovost jídla je základem obchodního modelu, rychlý nástup tvorby cash flow. Počáteční náklady spojené s nutností uhrazení služeb za IT řešení. Řešení právních otázek spojených s výkonem podnikání obstaráme sami.

Investice po odečtení našich prostředků do podnikání vložených je v národní části (část první) spočítána na 280.000 Kč. Později v národní části (část druhá) pak na 2.178.000 Kč, přičemž 270.000 Kč na druhou fázi máme již předjednanou. Mezinárodní fáze bude vyžadovat další množství prostředků, projekt je určen pro expanzi do celého světa počínaje Německem, Velkou Británií a Slovenskem.

Hledáme především strategického investora / investory se zkušenostmi s IT prostředím anebo gastronomií, který by investici vnímal jako dlouhodobou spolupráci nejen za účelem zhodnocení své investice, nýbrž by nám pohohl i svými znalostmi, zkušenostmi a sítí kontaktů.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný den.
Mgr. Petr Uklein

od 280 000 Kč
do 2 178 000 Kč
Projekt neobsahuje žádné novinky.
Projekt neobsahuje žádné příspěvky v diskuzi.

Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Confirm