Malá vodní elektrárna | Projekty | TrhNapadu.cz

Malá vodní elektrárna

3588 40%
Výstavba malé vodní elektrárny na řece Berounce.

Podrobnější popis projektu:

  • Jedná se o výstavbu malé vodní elektrárny v objektu bývalého mlýna na řece Berounce, vč. pořízení technologie. Projekt řeší příjezovou malou vodní elektrárnu na pravém břehu řeky navazující na práh jezu s přímým nátokem a s výtokem bezprostředně pod jezem. Technologie MVE bude tvořena soustrojím se čtyřmi šnekovými turbínami o celkovém elektrickém výkonu 214,4 kW.
  • Podstatou projektu je vytvořit výrobnu elektrické energie a snížit tak spotřebu primárních energetických zdrojů. Projekt MVE Kaceřov napomůže plnit závazek ČR ke zvýšení podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
  • Projekt přinese roční redukci emisí CO2 kolem 1 227 t/rok (v porovnání s tepelnou elektrárnou).
  • Cílovou hodnotou je roční výroba elektřiny netto ve výši 1 049 MWh/rok

Shrnutí:

  • Firma: ELEKTROŠTIKA, s.r.o.
  • Záměr: Výstavby malé vodní elektrárny a související stavební úpravy jezu na řece Berounce
  • Následná výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů
  • Doba realizace: 2012 - 2014
  • Náklady projektu: 25 898 000 Kč
  • Pomohli jsme zajistit investiční zdroje ve výši: 7 769 000 Kč
od 7 769 000 Kč
do 7 769 000 Kč
Projekt neobsahuje žádné novinky.
Projekt neobsahuje žádné příspěvky v diskuzi.

Pro přidání příspěvku se musíte přihlásit.
Confirm